Author: Tsvetelina Trendafilova

От 10 години се занимава с маркетинг и event management, 5 от тях – с дигитален маркетинг и управление на проекти по разработване на сайтове и SEO проекти.Участвала в български стартъп за виртуални огледи на имоти. Интересува се от иновативни проекти, zero waste живот и италиански език. Вярва, че животът ни е такъв, какъвто си го направим, както във филма ,,La vitta e bella‘‘.
От 10 години се занимава с маркетинг и event management, 5 от тях – с дигитален маркетинг и управление на проекти по разработване на сайтове и SEO проекти.Участвала в български стартъп за виртуални огледи на имоти. Интересува се от иновативни проекти, zero waste живот и италиански език. Вярва, че животът ни е такъв, какъвто си го направим, както във филма ,,La vitta e bella‘‘.
Serpact and our green experience

Serpact and our green experience

Our 15 steps to environmental, social and corporate responsibility  In recent years, business circles have increasingly discussed ESG – ecological, social and corporate responsible management. The concept of ESG is…