Част 2 – Google Search Console и Page Experience отчетът

Какво трябва да знаем за Page Experience?
google search console и page experience отчетът Част 2

В първата част за Google Search Console споделихме от какво съществено значение и колко ценни са всички отчети, които Google ни предоставя. Всъщност, ако нямаше как да измерваме всички усилия, които полагаме, то как ще знаем дали използваме правилните стратегии за развитието на нашия бизнес?

В тази връзка друг ключов отчет в Google Search Console е Page Experience отчетът. Неговата цел е да ни предостави обобщена информация за това какво е потребителското преживяване на всеки, който посещава нашия сайт.

Какво трябва да знаем за Page Experience?

Page Experience се оценява на база един URL-адрес от нашия сайт. Днес този отчет показва какво е преживяването на потребители, които са търсели и посещавали нашия сайт от мобилни устройства. Съответно оценката е и на база търсения само от мобилни устройства.

Целта, с която Google предоставя този отчет, е да помогне на бизнеса да създава страници в своя уебсайт, които осигуряват по-добро изживяване на потребителите, посещаващи съответната уеб страница.

Има няколко основни критерия на базата, на които се прави оценка на потребителското изживяване при дадено търсене в Google.

Core Web Vitals

Core Web Vitals тества скоростта, времето на отговаряне и стабилността при зареждане на страницата за потребителите. Отчетът Core Web Vitals може да ви даде няколко вида оценки за всяка страница:

 • Good- статус, който означава, че URL адресът отговаря на изискванията на Google. Това е и оценката, към която трябва да се стремим, за да сме сигурни, че сайтът ни и всяка една страница от него се справят добре;
 • Need improvement или преведено на български “Нуждае се от подобрение” – при такава оценка е важно да се задълбочи анализа и да се открият факторите, които влошават оценката за конкретния URL адрес;
 • Poor to each page– това е най-ниската оценка, която може да получи сайт и изисква спешна работа и налагане на подобрения на всяка една от страниците на вашия сайт.

 

url status
Източник на снимка: browsermedia.agency


NB!
Имайте предвид, че импортирането на данните от отчета Core Web Vitals в отчета Page Experience отнема няколко дни. В тази връзка оценката за URL адрес, която ще видите в отчета Page Experience може малко да изостава от тази, която е в отчета Core Web Vitals.

Друга специфика тук е, че URL адресите няма да се показват в Page Experience отчета без Core Web Vitals. За целта трябва да отворите Core Web Vitals отчета за мобилни устройства.

Mobile Usability – Използваемост на мобилни устройства

Един URL адрес не бива да има никакви грешки относно мобилната използваемост, за да е със статус Good в Page Experience отчета. Когато липсват данни за URL адресите при мобилната използваемост, то се счита, че са с оценка Good.

Използване на HTTPS

Една страница трябва да се обслужва през HTTPS, за да отговаря на условията за оценка Good при търсене в Google. Page Experience отчетът няма HTTPS данни за вашия сайт на ниво URL. Единственото, което ще виждате е общото съотношение между HTTP и HTTPS за вашия сайт.

В случай, че сайтът ви има прекалено много HTTP URL-и, вие ще виждате предупредителен банер, а разделът HTTPS ще показва “Failing” (недостигащ). Google все още няма отчет, с който да показва какъв е точния брой HTTP и HTTPS, но има няколко начина, по които можете да намерите HTTP страниците във вашия сайт.

Най-важното, което трябва да запомните, е, че ако един URL адрес при търсене в Google e HTTPS, то той ще се счита за преминаващ HTTPS критерия.

page exp report criteria
Източник на снимка: browsermedia.agency

Как да откриете HTTP страниците във вашия сайт?

Google споделят два начина, по които бихте могли да откриете URL адресите във вашия сайт, които са HTTP и тези, които са HTTPS.

Първият метод е да създадете свойство Domain за вашия сайт. За целта отворете Google Search Performance отчета и добавете филтър за URL адреси, които започват с “http://”. Така ще видите първите 1000 HTTP URL адреса на вашия сайт, които потребителите откриват при търсене в Google.

В случай, че поради някаква причина не можете да създадете свойство Domain, то създайте свойство URL-префикс за вашия HTTP адрес, отново отворете Performance отчета за търсене и вижте отново първите 1000 HTTP URL-и на вашия сайт.

А ако мислите, че имате еквивалентна версия на HTTPS за HTTP URL адрес, който се показва при търсене в Google, то можете да  проверите HTTPS URL адреса в Google Index, за да видите дали действително се появява в търсачката или не.

Какво е Google Index?

Всяка една страница от вашия сайт се счита за индексирана от Google в случай, че е била посетена от бота на Google (Googlebot), анализирана за съдържание и значение, и съхранена в индекса на Google. Всички индексирани страници от даден сайт се показват в резултатите от търсене в Google.

И не на последно място, трябва да споделим за новия ъпдейт на Google в Page Experience отчета. Както знаем, през определено време Google пуска нови ъпдейти, с които цели да подобри потребителското преживяване.

В тази връзка Google направи промяна в Page Experience отчета през август месец тази година. Това, което сподели, е, че след получена обратна връзка от разработчици, са премахнали Ad Experience уиджета.

Причината за това е, че искат максимално да опростят Page Experience отчета и да дадат възможност на собствениците на сайтовете да се съсредоточат върху най-важните неща, когато се отнася до потребителско изживяване на дадена страница.

Отчетът Ad Experience остава достъпен за собствениците на сайтове, така че да могат да разрешават проблеми, свързани с рекламите, но ще бъде под формата на самостоятелен инструмент.

Какво обхваща отчета?

За да може един URL адрес да бъде обхванат в данните на отчето, то:

URL адресът трябва да има данни в отчета Core Web Vitals. 

*Изключение е, когато URL адрес, който няма данни в Core Web Vitals може да присъства в отчета Page Experience, ако URL групата за този отделен URL адрес присъства в Core Web Vitals отчета.

Обърнете внимание на това, че URL-те, които са обхванати от Page Experience, са тези адреси, които се показват при търсене в Google като резултат на търсене от мобилни устройства. Core Web Vitals отчетът също отчита реалните URL-и, а не каноничните. От друга страна, обаче, отчетът Mobile Usability включва всички данни за каноничния URL на дадена страница.

Какви данни ни показва диаграмата в Page Experience отчета?

Диаграмата в отчета Page Experience ни показва няколко важни метрики.

Добри URL адреси

В диаграмата може да разгледате процентът на URL адресите, които са със статус Good от последната дата, на която са измерени в диаграмата. Както казахме Good означава, че URL адресът има добро състояние в отчета Core Web Vitals и не се наблюдават проблеми при използването от мобилни устройства.

Признак за добро състояние на даден URL адрес е, когато липсват данни в отчета Mobile Usability. Имайте предвид, че HTTPS статуса тук не е фактор.

Общ брой импресии на добри URL адреси

Както вече знаем, импресиите са броя пъти, в които нашият сайт се е показвал в резултатите от търсене в Google. В тази диаграма ще виждаме броя импресии, които са генерирани от добри URL адреси за периода от време, посочен в диаграмата. Последните данни за импресиите могат да изостават в ежедневния брой добри URL адреси поради различни графици за обработка на данни.

Диаграма на дневните стойности

Това е процентът на URL адресите, които се считат за добри за всеки даден ден.

Имайте предвид, че съществуват няколко важни неща за данните от диаграмата, на които трябва да обърнете внимание:

 • има забавяне при импортиране на данните от отчетите Mobile Usability и Core Web Vitals в отчета Page Experience. Това означава, че оценката на специфичен URL адрес в Page Experience може малко да изостава от оценките, които са посочени в другите два отчета за този същия URL адрес;
 • процентът на добрите URL адреси, който се показва в този отчет, не включва HTTPS статуса на URL-те на вашия сайт. Google търсачката взима предвид HTTPS статуса на всеки отделен URL адрес, който се показва в резултатите от търсенето. 

Защо някои данни изостават и може да се различават?

Изходните данни за отчета Page Experience са базирани на оценката на данни от няколко други източника и отчети, а именно Core Web Vitals, Mobile Usability и други. Тези оценки се извършват спрямо различни графици, така че, когато гледате на живо текущото състояния на даден URL адрес, то може да се различава от това, което е показано в Page Experience отчета.

В тази връзка е препоръчително да следите какви са тенденциите във вашите данни – има ли подобряване или не? Заедно с това следете общата оценка на вашите страници- повече са добри или трябва да се подобряват? Съветваме ви да не използвате този отчет като точна оценка в реално време за състоянието на вашия сайт.

Липсват ви данни?

В случай, че видите изречението “Your site doesn’t have enough usage data” вместо Page Experience отчет, това означава, че вашата собственост е нова в Google Search Console. Друга причина може да бъде фактът, че няма достатъчно налични данни в отчета Chrome User Experience, на база които да ви се предостави коректна информация за избраните тип устройства – настолен компютър или мобилно устройство.

Базата данни на Chrome User Experience отчета събира информация за URL адресите, независимо дали даден URL е част от собственост в Google Search Console. Но всичко това може да отнеме няколко дни след като дадена собственост е създадена, за да се анализират и публикуват всички съществуващи данни от базата данни на Chrome User Experience отчета.

Ако виждате “Not enough data collected” вместо диаграма, това означава, че няма достатъчно данни за URL адрес на вашия сайт в отчета Core Web Vitals.

Not enough recent usage data for Core Web Vitals” в отчета говори, че нямате достатъчно актуални данни от Chrome User Experience, които да генерират информация от Core Web Vitals.

Като цяло, данните от Chrome User Experience се генерират от потребителски посещения. В този случай нищо не зависи от вас. Остава само да изчаквате, докато се натрупа достатъчно потребителски трафик, за да може да се генерира този отчет.

Not enough data for HTTPS” означава, че Google Search Console не може да намери каквато и да е информация за HTTPS URL адреси на вашия сайт. Тук нищо не зависи от вас. Единственото, което трябва да направите, е да оставите Google да продължи да обхожда вашия сайт.

А наличието на банер, който гласи “Not enough recent site traffic for complete evaluation” означава, че има пропуск в скорошните данни на HTTPS или Core Web Vitals. По този начин текущите стойности на дадена страница не могат да бъдат изчислени.

Статус на конкретен URL адрес

Отчетът Page Experience проверява подклас на съответните критерии за преживяване на дадена страница от резултатите при търсене в Google. Освен това, HTTPS се оценява на ниво сайт в този доклад. Това означава:

 • HTTPS е показан на ниво сайт в този отчет, но при Google търсене се оценява на ниво URL. Така HTTPS URL адрес в търсене винаги ще минава HTTPS критериите, а HTTP URL винаги ще се проваля на HTPPS критериите.
 • Core Web Vitals и използваемостта на мобилни устройства се оценяват на ниво страница в търсачката.

Но как URL адресът се оценява в отчетите Page Experience и Google Search? 

Page Experience отчет:

 • Спрямо критерия Core Web Vitals оценката се прави на ниво специфичен URL адрес, но са възможни забавяния в резултатите;
 • От гледна точка на мобилна използваемост (mobile usability) URL адресът се оценява на ниво мобилни устройства;
 • При критерия Използване на HTTPS, то URL се оценява на ниво сайт. 

Google Search отчет:

 • Core Web Vitals – оценката отново се прави на ниво специфичен URL адрес, но с разликата, че тук няма да има забавяния в резултатите;
 • Що се отнася до мобилната използваемост отново URL адресът се оценява на ниво мобилни устройства;
 • Използване на HTTPS – тук идва най-голяма разлика, защото се прави оценка на ниво URL адрес, а не на ниво сайт. 

Критерии за оценка на един URL адрес като добър и лош в Google Search

Good URL

Един URL адрес се оценява със статус Good, когато всички следни критерии са налични:

 • в отчета Core Web Vitals URL адресът е със статус Good;
 • в отчета Mobile Usability няма отчетени възникнали проблеми с URL адреса при използване на мобилни устройства;
 • URL адресът се обслужва през HTTPS. 

Имайте предвид, че статусът Good помага на даден URL да се класира в резултатите от търсене в Google, които са направени от мобилни устройства.

Неработещ URL

Един URL се счита за неработещ, когато се наблюдава поне едно от следните неща:

 • URL адресът е със статус Poor или Needs Improvement;
 • URL адресът не се поява в Core Web Vitals отчета;
 • Според отчета Mobile Usability се наблюдава поне един или повече проблеми при използване на мобилни устройства;
 • URL адресът не е наличен в отчета Mobile Usability, но присъства в Page Experience отчета;
 • URL адресът се обслужва през HTTP, а не през HTTPS.
https failing
Източник на снимка: browsermedia.agency

Ако виждате във вашия отчет това, то причините може да са две:

За да откриете тези URL адреси, както по-горе споделихме, един от начините е да отворите Performance отчета и да добавите филтър за URL адреси, които започват с  “http://”. Така ще видите първите 1000 URL-а, които се обслужват през HTTP.

И така, познавайки още един отчет от Google Search Console, вие все по-добре ще можете да следите как се справя вашия сайт и какви подобрения са нужни, така че да предоставите максимално най-доброто потребителско изживяване.

Similar Posts