Как да използваме ключови думи в съдържанието?

Честота на използване на ключовите думи
Как да използваме ключови думи в съдържанието

В едно от последните видеа на Google Search Central John Mueller отговаря на въпрос за това колко често да се използват ключовите думи на дадена страница и стойността на word mapping-a, съответстващ на темата.

Можете да видите отговора му на 2:16 минута от видето тук:

Във него John Mueller от Google отговоря на въпроса дали използването на ключови думи в H1, мета таговете и в съдържанието на страницата е остарял похват, поради всички новости в search сферата. John потвържава значимостта на използването на ключови думи (в определи граници) и на правилното им мапване към съответната темата.

Честота на използване на ключовите думи

Задаващият въпроса към John споменава, че има изискване към него, което настоява за използване на ключови думи в съдържанието. Той споделя, че по негово мнение това е остарял похват.

Ето въпроса:

„Имам изискване за използване на ключови думи в мета таговете, в H1 заглавията, както и в части от съдържанието.

Това просто ми се струва остаряло, особено с всички нововъведения в семантичното търсене, MUM и останалите новости, които излизат напоследък.

… смятате ли, че това все още е обоснована и смислена SEO тактика?

Или не трябва да се фокусираме толкова много върху използването на конкретна ключова дума често пъти на съответна страница?”

Съотношения на ключовите думи в съдържанието

Във видеото John Mueller първо адресира частта с изискването ключовите думи да се споменават определен брой пъти в съдържанието.

Това е препратка към съотношението на ключовите думи към останалото съдържание, изразяващ се в процента на споменаване на ключова фраза на уеб страница.

Съществува убеждението, че алгоритъмът на Google реагира добре на съдържание, което включва целевата ключова дума в определено процентно съотношение.

Например има софтуери за писане на съдържание, които обхождат най-добре класираните сайтове в нишата и предлагат използването на конкрето процентно съотношение на ключовите думи за целевите ключови фрази.

Идеята да се споменават ключови думи определен брой пъти се връща назад във времето на най-ранните търсачки, от преди Google.

John Mueller отговаря:

„Като цяло това колко пъти ще използвате дадена ключова дума на страницата, не мисля че е от съществено значение или има особен смисъл.

Когато пишете натурално, този въпрос се разрешава автоматично.”

Използването на ключови думи е важно … Но не прекалявайте

Mueller потвърждава значението на използването на ключови думи, но също така предупреждава да не се прекалява твърде много с това.

„И също така по отношение на отделните ключови думи- това е нещо, което не бих пренебрегнал напълно, но в същото време не бих се съсредоточил прекалено много върху точните ключови думи.


Единствено или множествено число, синоними на отделни думи и т.н- това са неща, за което вероятно няма нужда да се притеснявате.


По-скоро следва да се фокусирате върху това да споменавате в съдържанието си за какво е вашият сайт и как бихте искате да бъде намерен той.


Това, което наблюдаваме в определени случай, като например при новинарските статии е, че там съдържанието е по-литературно и не е фокусирано върху SEO. Т.е думите в статиите не съответстват конкретно по самата тема.


Аз лично не бих прекалявал с броя на споменаванията на ключова дума. Не бих използвал и всички нейни синоними и различни начини на изписване.


Но споменаването поне веднъж определено има смисъл.”

Ключовите думи са важни, но броят им не?

Mueller потвърждава стойността на използването на ключови думи в съдържанието, като набляга на това, че е важно думите, използвани на дадена страница, да се отнасят към конкретната тема. Това изглежда интересна тема, която се надяваме отново да бъде засегната от него в бъдеще.

Similar Posts